sken

TOMÁŠ DURAS

Duras Tomas

Svoju pohybovú prípravu začal v 8 rokoch hodinami karate. V 16 rokoch však svoju budúcnosť prehodnotil a odvtedy sa aktívne venuje tancu. Spočiatku tancu spoločenskému, neskôr tancu klasickému a modernému. V súčasnosti pôsobí ako interprét a pedagóg v Tanečnom divadle Bralen a vedúci Súborovej skupiny, popri čom ďalej zveľaďuje svoje tanečné znalosti štúdiom na Vysokej Škole Múzických Umení v Bratislave. Inšpiráciu k učeniu čerpal od tanečných pedagógov ako Joe Alegado (US), Bibiana Lanczová, Jana Letenajová, Rastislav Letenaj, Viera Sádovská, Ladislav Mrva, či Michal Soukup. Zúčastnil sa tiež rôznych workshopov pod vedením osobností ako Kathryn Alter (US), Angelo Parisi (IT), Dino Verga (IT), Tereza Krupičková (CZ), Boris Nebyla, Andrej Petrovič, či Mário Radačovský (všetci SK).

 

Mgr. art., Mgr. MARTINA ZUBÁKOVÁ

Zubakova MartinaJe absolventkou Katedry tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave v odbore tanečné umenie – klasický tanec a absolventkou Pedagogickej fakulty UK v Bratislave v odbore logopédia. Začala tancovať ako sedemročná vo Folklórnom súbore Mlynček vo Veľkom Šariši.  Neskôr sa stala členkou Tanečného divadla Bodies v Prešove. Počas štúdia na vysokej škole tancovala dva roky v TD Bralen a neskôr v Baletnom štúdiu Arabesque. Pedagogickej činnosti sa venuje osem rokov (SZUŠ Prokofievova, SZUŠ Železničná, Baletné štúdio Arabesque a Tanečné štúdio One). V Štúdiu TD Bralen vedie hodiny klasického tanca.

 

Mgr. art. BIBIANA LANCZOVÁ

Lanczova

Je absolventkou Hudobno-tanečnej  fakulty VŠMU v Bratislave, tanečný odbor pedagóg moderného tanca. Bývalá členka Tanečného divadla Bralen a managerka  Bratislavského divadlo tanca.

Počas svojho pôsobenia na umeleckej scéne získavala skúsenosti v mnohých divadelných, tanečných, alebo muzikálových produkciách, ako choreografka, asistentka choreografie a aj interprétka, v divadlách v Bratislave (Nová Scéna), v Nitre (Divadlo A. Bagara), alebo v Prešove (Divadlo J. Záborského). V zozname režisérov s ktorými spolupracovala sú mená ako J. Bednárik, Š. Kožka, R.Polák, J. Ledecký, R. Dobroslávek, K. Spišák, V. Morávek, a medzi choreografmi nechýba J. Ďurovčík, alebo Joe Alegado (USA) a Bruce Taylor (F). V súčasnosti vedie v TD Bralen hodiny techniky J. Limóna a modern jazz.

 

 ADRIANA VRBIČANOVÁ

Vrbianov AdrianaŠtudovala na Martha Graham School of Contemporary Dance  v New Yorku. Predtým pôsobila v Tanečnom divadle Bralen 8 rokov ako členka súborovej skupiny, kde spolupracovala s choreografmi ako Joe Alegado alebo David Strnad. V Bralene tiež pôsobila ako lektorka techník José Limóna a Lestera Hortona. Zúčastnila sa rôznych workshopov pod vedením osobností ako napr. Risa Steinberg, Tracy Inman, Renne Robinson, Janet Panetta, Milton Myers (všetci z USA). Tancu sa začala venovať od svojich siedmich rokov v ZUŠ Prokofievova, ktorú navštevovala 6 rokov. V súčasnosti v TD Bralen vedie hodiny techniky Lestera Hortona.  

 

Mgr. art. JANA LETENAJOVÁ

Janka12

je absolventkou Katedry tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave a študovala na Graham School of Contemporary Dance v New Yorku. Od roku 1981 – 2005 pôsobila ako interpretka v TD Bralen. Bola jednou z najvýraznejších tanečných osobností na Slovensku. Tancovala v choreografiách Joe Alegada (USA), Bruce Taylora (F), Pavla Šmoka, Libora Vaculíka (ČR), Cristiny Pererovej (Brazília), Rastislava Letenaja (SR) a iných. V súčasnosti je pedagogička v TD Bralen a inštruktorka Pilatesovej metódy v štúdiu TD Bralen.

 

RASTISLAV LETENAJ

Rasto12pedagóg, choreograf a riaditeľ Tanečného divadla Bralen. Hosťujúci pedagóg na Tanečnom konzervatóriu v Prahe a Ostrave, na AMU Praha a JAMU Brno, v Tanečnom centre Praha a na rôznych tanečných kurzoch a seminároch najmä v Českej republike, ale i v Rusku, v USA (New York, Pensylvánia, Rochester), SRN a v Taliansku. Vytvoril veľa úspešných choreografií pre TD Bralen, („Human“, „Som tvoj..?“, „Spolu, ale navždy každý sám“, „Otec Smútok, matka Nádej“, „Žít je strácet znovu mít“, „Tracy“, „Putá“, atď.), pre Vojenský umelecký súbor („Fatamorgána“), pre La Mosca Košice („Kameň, papier, nožnice“, „Čakanie“) pre Východočeské divadlo Pardubice („Minúty pre blues“, „Spor“), pre Mestské divadlo Zlín („Tramvaj do stanice touha“, „Višňový sad“, "My Fair Lady"), pre Slovácke divadlo v Uherskom Hradišti („Svačinka generálů“, „Sklenený zverinec“) a pre pražské divadlo Ungelt a brnenské Divadlo Bolka Polívku („Šesť tanečných lekcií v šiestich týždňoch“).

Mgr.art. DOMINIKA BEŇÁKOVÁ

Benakova Dominika  Je absolventkou magisterského štúdia na Katedre tanečnej tvorby VŠMU, so zameraním pedagogika moderného tanca. Už počas štúdia ju zaujala technika Marthy Graham. Absolvovala letný intenzívny kurz v Martha Graham School of Contemporary Dance v New Yorku, kde získala štipendium, ktoré po dvoch rokoch ukončila získaním diplomu ako certifikovaný pedagóg techniky M. Graham. Momentálne je internou doktorandkou KTT VŠMU, kde techniku Graham vyučuje. Venuje sa predovšetkým čistej forme pohybu s dôrazom na rozvoj  interpretácie. V TD Bralen je novou pedagogičkou a vedie hodiny techniky M. Graham.

  

ZUZANA SEHNALOVÁ

Shnalova ZuzanaZuzana sa tancu venuje od svojich šiestich rokov. Je absolventkou ZUŠ Podjavorinská v Bratislave, následne bola 11 rokov členkou súborovej skupiny TD Bralen, kde spolupracovala s choreografmi a pedagógmi svetového formátu: Bruce Taylor, Joe Alegado, Christina Perera, Libor Vaculík, Ervín Varga a iní. Od roku 2007 je členkou company Divadla elledanse, kde mala príležitosť nechať sa viesť uznávanými osobnosťami súčasného tanca (napr. Lenka Vágnerová, Zuna Kozánková, Andrej Petrovič, Daniel Raček, Stanka Vlčeková, Vladislav ‘Benito’ Šoltýs a iní). V Bralene je lektorkou súčasného tanca.

Na obrázku sú hosťujúci pedagógova: Joe Alegado (USA), Bruce Taylor (F), Cristina Perera (Brazil), Lenka Vágnerová (ČR), Mustafa Barkati (F), Mirka Stašková (ČR)