sken

Aktuálny harmonogram tréningov pre Verejnosť a členov TD Bralen:

1 5 harmo

 

Harmonogram tréningov je dopĺňaný o víkendové workshopy, Letné školy tanca, sústredenia a príležitostné tréningy s hosťujúcimi pedagógmi aj z iných tanečných žánrov.


Na obrázkoch sú Mustapha Barkati z Francúzska, Joe Alegado z USA a Mirka Stašková z Českej republiky.