sken

Harmonogram tréningov pre Verejnosť a členov TD Bralen:

week harm Horton

 

Harmonogram tréningov je dopĺňaný o sústredenia a príležitostné tréningy s hosťujúcimi pedagógmi aj z iných tanečných žánrov.


Na obrázkoch sú Mustapha Barkati z Francúzska, Joe Alegadoz USA a Mirka Stašková z Českej republiky.