sken

     Naši súčasní sponzori:

JollyJoker

Jolly Joker, s.r.o.

Rauch

Rauch Slovensko, s.r.o.

  

Ď A K U J E M E

 

 

Milí priaznivci Tanečného divadla Bralen!

Ďakujeme Vám za Vaše 2%, ktoré ste nám poskytli v roku 2019. Tieto finančné prostriedky  použijeme na činnosť, tvorbu  a realizáciu podujatí TD Bralen.


2a

Ď A K U J E M E

 

Údaje potrebné k poukázaniu 2%:

           názov:    TANEČNÉ DIVADLO BRALEN
adresa:   Súkennická 4, 821 09 Bratislava, Slovensko
IČO:   308 453 78
právna forma:   občianske združenie
     
číslo účtu:   262 0455 734/ 1100, Tatra banka
IBAN:   SK95 1100 0000 0026 2045 5734