sken


 Milí priaznivci Tanečného divadla Bralen!

 Rok 2022 predstavuje už 47. rok existencie súboru a nebude jednoduchý. Aj vďaka pomoci Vašich 2% sa budeme snažiť dobehnúť čo sme pre COVID 19 v roku 2021 nemohli realizovať a urobíme všetko preto, aby naša činnosť v roku 2022 opäť obohacovala Váš kultúrny a emočný život.

 

Ako poukázať 2%:
1. Požiadajte zamestnavateľa o vykonanie ročného zúčtovania
2. Vypýtajte si od neho "Potvrdenie o zaplatení dane"
3. Vyplňte formulár "Vyhlásenie" (editovateľné tlačivá si môžete stiahnuť nižšie)
4. Do 30.4. 2022 obe tieto tlačivá doručte na príslušný daňový úrad

 


2a

 

V roku 2022 podporilo našu činnosť aj hlavné mesto SR Bratislava

logoBA 1colour neg1

 

Ď A K U J E M E

 

Údaje potrebné k poukázaniu 2%:

           názov:    TANEČNÉ DIVADLO BRALEN
adresa:   Súkennická, 821 09 Bratislava, Slovensko
súpisné/ orientačné č.:   1388/ 4
IČO:   308 453 78
právna forma:   občianske združenie
     
číslo účtu:   262 0455 734/ 1100, Tatra banka
IBAN:   SK95 1100 0000 0026 2045 5734

 

 Tlačivá (predvyplnené editovateľné PDF) na poukázanie 2% v prospech TD Bralen v roku 2022: