O Tanečnom divadle BRALEN

Čo povedať pár vetami o súbore, ktorý vznikol v dobe, keď väčšina z vás, ktorí čítate tieto riadky, ste bola len zbožným prianím vašich rodičov. Za 48 rokov tmolenia sa po javiskách sme zažili a videli už všeličo. 

Zaciatky 1 

 • Od krúžku šikovných nôh (rok 1975) cez profesionálny súbor  (1997), až po kolektív mladých amatérov bojujúcich o záujem dnešného digitálneho tanečníka i diváka (2016).
 • Od opatrného dokazovania, že aj napriek tomu, že niekedy tancujeme bosí, nejde nám o znevažovanie Československa ako veľkovýrobcu topánok (1982), cez reprezentáciu  vyspelosti našej kultúry na tých najprestížnejších javiskách sveta (1990 - 2009).
 • Od obrovskej radosti nad úžasnými novoprijatými tanečníkmi, ktorí na konkurze vyzerali tak, že posunú obzory braleňáckeho repertoáru do nových diaľav po sklamanie, že sa neboli schopní naučiť ani prvú choreografiu.

Zaciatky 2

 • Od smútku, že v prípravke sú len deti, ktoré nemajú na braleňácky repertopár, až po prekvapujúcu radosť pri standing ovation publika po ich výkonoch na javiskách doma, v štátoch EU, ale aj v USA či Japonsku.
 • Od veľkej úcty k našej práci, tanečníkom, choreografom a ľuďom v zázemí, po pohŕdanie a nezáujem o nič, čo sa týka Bralenu.
 • Od absolútnej neznalosti čo je to Bralen, čo robí, až po neutíchajúci obdiv k všetkému braleňáckemu.
 • Od prekvapenia v pohľadoch, keď na zraňujúcu otázku “A Bralen ešte existuje?” odpovedáme “Áno, Bralen stále ešte existuje” až po sklamanie v tvári diváka, ktorý pred plagátom “Vypredané” musí čakať do ďaľšieho predstavenia.
 • Od čias, keď Správna rada vyberala, komu povolí sponzorovať Bralen, po zúfalý pohľad na stav účtu a blížiace sa termíny splatnosti faktúr.
 • A v tejto húpačke by sme mohli pokračovať ešte dlho. Podstatné však je, že Bralen robí to čo chce, vie a stále dokáže zapĺňať hľadiská divákmi, ktorí napriek povrchnosti dnešnej doby mu rozumejú a po zhliadnutí predstavenia sa cítia bohatší o také hodnoty ako emócie, krása, porozumenie. 
 • A to je parádny dôvod k zavretiu sa na ďaľšie hodiny na sálu pri výchove tanečníkov a tvorbe nových choreografií.

 

TD Bralen v číslach k dnešnému dňu:

 • V Bralene začalo svoju tanečnú kariéru viac ako 1700 tanečníkov a na Slovensku je ťažko nájsť tanečný projekt, v ktorom by nepôsobil odchovanec Bralenu.
 • Do súborovej skupiny sa cez Prípravky prepracovalo 261 tanečníc a tanečníkov.
 • S Bralenom doteraz spolupracovalo 74 pedagógov z 12 štátov sveta: Slovensko, Česká republika, Rakúsko, Nemecko, Holandsko, Francúzsko, Veľká Británia, USA, Brazília, Kanada, Južná Afrika a Pobrežie Slonoviny.
 • V repertoári Bralenu bolo 74 choreografií od 23 choreografov zo 7 štátov sveta: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Veľká Británia, Francúzsko, USA a Brazília.
 • Svojou cestou za divákmi Bralen opásal Zem viac ako 6 krát.
 • Bralen videli diváci v 18 štátoch sveta: Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Nemecko, Rakúsko, Srbsko a Čierna hora, Grécko, Švajčiarsko, Taliansko, Francúzsko, Veľká Británia, Rusko, Washington D.C., Pensylvánia, Maryland, New Jersey, Michigan, Japonsko.
 • Predstavenia Bralenu videlo viac ako 500 000 divákov.
 • Počet predstavení Bralenu presiahol číslo 900.
 • Počet zahraničných zájazdov je 82.
 • V období 1985 až 1993 zorganizoval Bralen 5 ročníkov Medzinárodného festivalu moderného tanca.
 • Počet víkendových tanečných seminárov nazývaných Weekend worshop WW dosiahol číslo 135 a týždňových Letných škôl tanca 116.
 • Svojimi predstaveniami Bralen obohacuje kultúrny život Bratislavy, Slovenska a reprezentuje vo svojom žánri slovenskú kultúru i v zahraničí.
 • Značka Bralenu je synonymom kvality, dynamiky, spoľahlivosti a perspektívy.