sken

Letná škola tanca v TD Bralen 2020

S ľútosťou v srdci Vám musíme oznámiť, že LŠT v tomto roku pre kombináciu rôznych negatívnych príčin

SA NEBUDE KONAŤ

 

 

To však neplatí o LŠT v Mladočove.

Letná škola tanca v Mladočove u Litomyšle 2020 (ČR)

Termín 17. - 23.8. 2020 

technika: vyučuje:
Klasický tanec I     Tereza Krupičková
Limón I/ II Bibiana Lanczová
Jazz I/ II Bibiana Lanczová
Jazz I   Tomáš Duras
Variácie Hanka Vašková
Hip hop    Dominika Malenovská
Muzikálové variácie   Magda Mauerová
Fyzio cvičenie   Janka Letenajová
Capoeira   Pavel Plujskov
M. Graham Dominika Beňáková

Pre viac informácií a možnosť sa prihlásiť navštívte webovskú stránku TC Monsignore www.monsignore.cz