Dnešné tréningy

 Týždeň od 8. do 14.4. 2024

08.04. pondelok - Prípravka TDB, Limón I/ II, Repertoár
09.04. utorok - Contemporary
10.04. streda - Prípravka TDB, Balet I, Súbor TDB
11.04. štvrtok - Jazz I, Repertoár
12.04. piatok - žiadny tréning pre Verejnosť
13.04. sobota - žiadny tréning pre Verejnosť
14.04. nedeľa - žiadny tréning pre Verejnosť  

 

 Týždeň od 15. do 21.4. 2024

15.04. pondelok - Prípravka TDB, Limón I/ II, Repertoár
16.04. utorok - Contemporary
17.04. streda - Prípravka TDB, Balet I, Súbor TDB
18.04. štvrtok - Jazz I, Repertoár
19.04. piatok - žiadny tréning pre Verejnosť
20.04. sobota - žiadny tréning pre Verejnosť
21.04. nedeľa - žiadny tréning pre Verejnosť