Dnešné tréningy

 Týždeň od 18. do 24.9.

18.09. pondelok - Prípravka TDB, Limón I/ II, Repertoár
19.09. utorok - Contemporary
20.09. streda - Prípravka TDB, Balet I, Súbor TDB
21.09. štvrtok - Jazz I, Repertoár
22.09. piatok - žiadny tréning pre Verejnosť
23.09. sobota - WW - Fyzio - Aby pohyb nebolel
24.09. nedeľa - WW - Fyzio - Aby pohyb nebolel           

 

 Týždeň od 25.9. do 1.10.

25.09. pondelok - Prípravka TDB, Limón I/ II, Repertoár
26.09. utorok - Contemporary
27.09. streda - Prípravka TDB, Balet I, Súbor TDB
28.09. štvrtok - Jazz I, Repertoár
29.09. piatok - žiadny tréning pre Verejnosť
30.09. sobota - žiadny tréning pre Verejnosť
01.10. nedeľa - žiadny tréning pre Verejnosť