Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.6

Súhlasím, aby občianske združenie Tanečné divadlo Bralen (IČO 30845378) zachovalo moje uvedené osobné údaje na nižšie špecifikované účely.

*Vyžadované informácie.
Meno: *
Priezvisko: *
E-mail: *
Mobil:
Dátum narodenia:
Mesto bydliska:


Označte všetky účely použitia osobných údajov na ktoré sa viaže váš súhlas:


Tanečné divadlo Bralen sa zaväzuje, že osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe.

Poznámka


Udelený súhlas je dobrovoľný a je môžné ho kedykoľvek odvolať e-mailom na tdbralen@tdbralen.com, alebo elektronicky TU
.