sken


Prazdniny7

 Čo?: LETNÉ PRÁZDNINY
 Kde?: TD Bralen
 Kedy?:  29.7.2018 (sobota) až 1.9. 2019 (nedeľa)

Program: Od soboty 29.6. do pondelka 2.9. sú Letné prázdniny a preto sa tréningy pre Verejnosť v tomto čase NEKONAJÚ.
Poslednými tréningami pred prázdninami sú Fyzio a Balet II  v piatok 28.6.
Prvým tréningom po prázdninách bude Limón I/ II v pondelok 2.9.