Sala

Hallo dancers! 

Informujeme všetkých záujemcov o tanečné hodiny pre Verejnosť v TD Bralen, že sa tieto hodiny z rôznych dôvodov

NEKONAJÚ

Tréningy budú obnovené (ak bude všetko prebiehať ako si predstavujeme) 2.9. 2020. Za pochopenie ďakujeme.