Sala

Hallo dancers! 

Informujeme všetkých záujemcov o tanečné hodiny pre Verejnosť v TD Bralen, že sa tieto hodiny z dôvodov obmedzení vlády

NEKONAJÚ

Tréningy budú obnovené po zrušení týchto pandemických opatrení. Za pochopenie ďakujeme.