Týždeň od 10. do 16.1.

10.01. pondelok - Limón II, Repertoár TDB
11.01. utorok - Súčasný tanec
12.01. streda - Príprava na tanec, Horton, Balet I
13.01. štvrtok - Modern jazz I, Repertoár TDB
14.01. piatok - Balet II
15.01. sobota - žiadny tréning pre Verejnosť
16.01. nedeľa - žiadny tréning pre Verejnosť  

 

 Týždeň od 17. do 23.1.

17.01. pondelok - Limón II, Repertoár TDB
18.01. utorok - Súčasný tanec
19.01. streda - Príprava na tanec, Horton, Balet I
20.01. štvrtok - Modern jazz I, Repertoár TDB
21.01. piatok - Balet II
22.01. sobota - žiadny tréning pre Verejnosť
23.01. nedeľa - žiadny tréning pre Verejnosť