2% a TD Bralen

 Milí priaznivci Tanečného divadla Bralen!

 Rok 2021 predstavuje už 46. rok existencie súboru. Pripravujeme nový program, zájazdy a rôzne spolupráce. S 2% od Vás môžu byť naše plány odvážnejšie, atraktívnejšie a v neposlednej rade aj na vyššej umeleckej úrovni.


2a

Ď A K U J E M E

 

Údaje potrebné k poukázaniu 2%:

           názov:    TANEČNÉ DIVADLO BRALEN
adresa:   Súkennická 4, 821 09 Bratislava, Slovensko
IČO:   308 453 78
právna forma:   občianske združenie
     
číslo účtu:   262 0455 734/ 1100, Tatra banka
IBAN:   SK95 1100 0000 0026 2045 5734

 

 Tlačivá (predvyplnené editovateľné PDF) na poukázanie 2% v prospech TD Bralen: